Επιχειρείν το Ευ ζήν

hilton

“ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟ ΕΥ ΖΗΝ“

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί έντονους ρυθμούς και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την καθιστική ζωή σε συνδυασμό με την κακή διατροφή. Η ένταξη γυμναστικής και ισορροπημένης διατροφής συνδράμουν κατά πολύ στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σκέψης του εργαζόμενου με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγικότητας τόσο από ποιοτικής όσο και ποσοτικής άποψης.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η προσθήκη τους σε καθημερινή βάση  καθώς αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για τη βελτίωση της σωματικής και νοητικής λειτουργίας με αισθητά αποτελέσματα τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στο εργασιακό περιβάλλον.

Μέσα από την ομιλία μου θα αναφερθώ:

-Στη σημασία της άσκησης στην καρδιακή αντοχή

-Στις επιπτώσεις της καθιστικής ζωης λόγω τεχνολογικής ανάπτυξης

-Στα οφέλη της άσκησης στην εργασία

-Στην επιρροή της διατροφής στη σωματική κατάσταση αλλά και τη νοητική λειτουργία