Είναι ότι πιο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ πρέπει να γνωρίζετε…
💪Στο γυμναστήριο πηγαίνεις στην ουσία για το ΜΥΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ .Αυτό ισούται με τη συγκέντρωση ΑΙΜΑΤΟΣ κατά τη διάρκεια μίας ισοτονικής άσκησης .
👉Ωστόσο σήμερα θέλω να επικεντρωθούμε στη ροή του αίματος !!!
Η εκπνοή και η εισπνοή ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ με τον ίδιο τρόπο σε κάθε άσκηση .
✔️Σε άλλες η εισπνοή ξεκινάει από την αρχή της αρνητικής , σε άλλες μετά το 1/3 , σε άλλες στο τελευταίο 1/3
Η εισπνοή έχει να κάνει με τη συγκέντρωση του αίματος στο μυ που θέλουμε να στοχεύσουμε !!
Εισπνέετε στο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ σημείο της αρνητικής ;;;