Θεωρείτε τις κάμψεις μία απλή άσκηση που μπορεί να την κάνουν όλοι;

Αυτό το άρθρο το γράφω με αφορμή την εκτέλεσης της άσκησης από ακατάλληλα άτομα.

Οι κάμψεις ανήκουν στις βασικές ασκήσεις και μάλιστα στις ασκήσεις επιπέδου.Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να εκτελεί κάμψεις.Βλέπω γυναίκες που παλεύετε να κάνετε κάμψεις σε πεζουλάκια ή σε αίθουσες γυμναστηρίων ,κάνοντας τη μισή διαδρομή και μάλιστα λάθος.

Μία άσκηση για να την εκτελέσουμε πρέπει καταρχάς να την υποστηρίζουμε.Έχω αναλάβει πολλά άτομα με θέμα στους αγκώνες ή έχω δεχτεί μηνύματα από ασκούμενους που τραυματιστήκανε κάνοντας κάμψεις.

Οι τρικέφαλοι ειδικά στη γυναίκα είναι πολύ αδύναμοι ,γεγονός που συνεπάγεται μεγάλα φορτία στην άρθρωση.

👉Υπάρχει η αρχή της προοδευτικότητας ,όπως και η αρχή της εξατομίκευσης .Μπορείτε προοδευτικά με πιο απλές ασκήσεις να χτυπήσετε τον τρικέφαλο μυ ,δίνοντας ερέθισμα μάλιστα σε όλο του το εύρος.

Εκτελείτε ασκήσεις επειδή είναι δύσκολες ή σας αρέσουν .Μάλιστα…

❓Είναι κατάλληλες για εσάς;

Παιδεύεστε πολύ καταστρέφοντας τις αρθρώσεις και δεν πετυχαίνετε και αποτέλεσμα.

Οι κάμψεις δεν είναι για όλους.