Όλοι οι ασκούμενοι ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα εκγύμνασης και διατροφής, τα οποία είναι φτιαγμένα στα μέτρα του καθενός ξεχωριστά και τα αποτελέσματα δεν αργούν να έρθουν

Παράδειγμα γυναικείου σώματος αθλήτριας μου

7
6

10

12

13

19

20

21

Παράδειγμα ανδρικού σώματος αθλητή μου

5

8

9

11

14

22